Pipe-stress-analyse

Analyse van spanningen in leidingnetwerk


De sterkte van een leidingnetwerk kan gecontroleerd worden met behulp van een pipe-stress-
analyse, ofwel eenanalyse van de spanningen binnen het leidingnetwerk.
 
Nadat de verschillende leidingdelen gespecificeerd zijn, wordt met deze delen een leidingnetwerk
samengesteld. Vervolgens wordt het complete netwerk in langsrichting op sterkte getest.
 
Voor de pipe-stress-bepalingen maakt Engiplast gebruik van het rekenprogramma CAESAR II,
waarmee analyses uitgevoerd kunnen worden volgens de belangrijkste normen ASME B31.1,
B31.3 en B31.8, BS806, RToD (stoomwezen) en EN-13480.
 
Naast analyses van spanningen in leidingnetwerken is Engiplast ook gespecialiseerd in het
uitvoeren van analyses voor GRP/GRE leidingwerk volgens BS7159, UKOOA en ISO14692.
Hierbij is extra aandacht vereist voor het bepalen van spanningsintensificatiefactoren (SIF’s),
omdat er in veel gevallen geen standaard bochten en T-stukken gebruikt worden zoals bij een
stalen leidingwerk.
 
Bij DOW Terneuzen zijn diverse nieuwe GRE-koelwaterleidingen geïnstalleerd. Hiervoor werden
spanningsanalyses uitgevoerd.
 
Amerplastics leverde de opbouw van de T-stukken, aan de hand waarvan de invoerwijze in het
rekenpakket werd bepaald. Hierdoor konden een correcte SIF en stijfheid in de berekening
opgenomen worden. Verder is in de berekening rekening gehouden met extra krachten op het
leidingwerk als gevolg van waterslag.
 
Op basis van de resultaten van de spanningsanalyse zijn de plaatsen van de constructieve
ondersteuning waar nodig aangepast om te voldoen aan de maximaal toelaatbare waarden
volgens BS7159.
De krachten op de steunen, gebaseerd op de resultaten van de analyse, zijn aangeleverd bij
de staalconstructeur, die op deze wijze een goed overzicht kreeg van de krachten op de
verschillende portalen.

Foto's rechts; bepalen van de spanningsintensificatiefactor (SIF) en T-stuk van GRE, gemodelleerd in CEASAR II.

Choose your language