Bepaling van dynamische effecten van vloeistofstromen

Waterslagberekening

Als gevolg van het dynamische karakter van vloeistofstromen kunnen er in een leiding drukken
ontstaan die veel hoger of lager zijn dan de ontwerpdruk van het systeem. Ook komt er op het
leidingwerk extra kracht te staan die via de ondersteunende constructie afgevoerd moet worden.
 
Waterslag komt voor in allerlei leidingen. Problemen ontstaan echter vooral in leidingen met een
grote flow en een grote diameter, zoals de koelwaterleidingen met een diameter van 30 inch die
bij Dow Terneuzen zijn geïnstalleerd.
 
Waterslagberekening
 
Op basis van de aangeleverde isometrieën en procedures is de maximale en minimale druk in de
leiding ten gevolge van waterslag berekend. Hierbij is rekening gehouden met alle in de leiding
aanwezige apparatuur.
 
Voor de leiding zijn verschillende situaties doorgerekend, zoals een pompuitval (zie hieronder) en een
opstartprocedure (zie tweede afbeelding rechts, eerste afbeelding is detail van het rekenmodel                              met klep, terugslagklep en be- en ontluchting).
 
De ontwerpdruk voor de leiding bedraagt + 3,5 bar (g). Als gevolg van waterslag kunnen de drukken
variërend tussen -1,0 en + 7,9 bar (g). De leiding moet dan ook geschikt zijn voor een drukbereik
van -1,0 tot + 7,9 bar.
 
De resultaten kunnen beïnvloed worden door te variëren met kleptypen en -sluittijden, be- en
ontluchters en diverse andere apparatuur. Engiplast BV kan ook uw systeem optimaliseren om zo
de waterslag te beperken.
 


 

Choose your language