3D-laserscan biedt uitkomst in complexe meetsituaties


 Meten van thermische expansie
 
Om het uitzettingsgedrag als gevolg van thermische expansie accuraat te meten, is een
nauwkeurige meetmethode nodig. Bovendien is het, in verband met de hitte, noodzakelijk dat dit
contactloos gebeurt. Een 3D-laserscan biedt uitkomst. Met deze methode wordt een snelle en
betrouwbare meting van thermische expansie verkregen.
 
Om het werkelijke uitzettingsgedrag van een set gekoppelde warmtewisselaars te bepalen, is op
twee momenten gescand. De eerste meting werd uitgevoerd in koude toestand. De tweede
meting werd uitgevoerd tijdens productie – in warme toestand. Er werd op verschillende vaste
punten in het systeem gemeten – in dit geval de nozzles. Door de exacte locatie te meten, konden
we het uitzettingsgedrag nauwkeurig vastleggen.
 
Deze resultaten zijn gebruikt in de stressanalyse die uitgevoerd werd om de werkelijkheid aan de
theorie te toetsen. Dit bleek nodig omdat er in de praktijk problemen optraden die niet in de
theoretische situatie naar voren waren gekomen.
 
Engiplast is in 2003 gestart met 3D-laserscannen en het verwerken van de scanresultaten tot
3D-modellen en meetrapporten. Met name in de procesindustrie heeft Engiplast een brede
ervaring met deze meettechniek.

Choose your language