3D-laserscan als ontwerpbasis


Door gebruik te maken van 3D-laserscannen is het bestaande leidingtracé, waaronder leidingbruggen, sleepers en aansluitpunten, nauwkeurig ingemeten. Door de mogelijkheid over grotere afstanden contactloos te meten zijn steigers en/of hoogwerkers niet nodig.
 
Nadat de scan gemaakt is wordt deze als "blue print" voor het 3D piping pakket (Plant 4D) gebruikt. Het is tevens mogelijk om een "intelligent P&ID (Proces & Instrumentatie Diagram)" aan het 3D-model te koppelen. Door een leiding uit het leidingnet te selecteren kan een isometrie worden opgevraagd. De isometriëen worden gegenereerd uit het 3D-model. Het geheel omvat een complete digitale weergave van de installatie, met hieraan gekoppeld alle gewenste specificaties en documenten.

Het in te meten object wordt vanaf verschillende hoeken gescand, Er worden duizenden punten per seconde in 3 dimensies gescand. Met deze vorm van meten kan veel tijd en kosten worden bespaard en bovendien krijgt u veel meer informatie dan met een conventionele methode. Naast het grote aantal meetpunten is met deze meettechniek een aantal minstens zo belangrijke voordelen te behalen.

Laserscanning is contactloos meten. Op grote afstand van gevaarlijke meetobjecten die in bedrijf zijn (petrochemische installaties, snelwegen) kan toch een zeer precieze meting worden verricht zonder de gebruikers of eigenaren te storen.
Via een viewer kan de installatie 3 dimensionaal zichtbaar gemaakt worden en kan informatie over appendages, pompen, vaten en leidingen opgevraagd worden.
Het “intelligente”P&ID is met een viewer te raadplegen. Informatie over de componenten is op te vragen door op de gewenste component te klikken, bijvoorbeeld een pomp.

Cases:

Inmeten bestaande situaties ten behoeve van nieuwbouw activiteiten
(DOW Terneuzen)

Vervangen en toevoegen leidingwerk chloorplant (Sabic Bergen op Zoom)

Meten thermische expansie aan heatexchangers (Shell Pernis)

Case: Nieuwe 36” leiding in bestaand leidingtracé, Dow Terneuzen.

Door gebruik te maken van 3D-laserscannen is het bestaande leidingtracé, waaronder leidingbruggen, sleepers en aansluitpunten, nauwkeurig ingemeten. Door de mogelijkheid over grotere afstanden contactloos te meten waren steigers en/of hoogwerkers niet nodig. Het resultaat van deze meting is als uitgangspunt gebruikt voor het engineeringstraject van de nieuw aan te brengen 36” leiding.

Door de nauwkeurigheid van de meting is deze leiding met een minimaal aantal veldlassen uitgevoerd. Dit heeft het mogelijk gemaakt om binnen een korte tijd een grote lengte 36” leiding te installeren op site, waarbij eventuele problemen met ander leidingwerk, supports, ed. al tijdens het ontwerpproces waren opgelost.


Inmeten gebogen sprinklerleidingen op bol tankdak

Om nauwkeurig de bestaande gebogen sprinklerleidingen, de posities van de supports en de sprinklerkoppen te meten is een grote hoeveelheid meetpunten nodig. Dit is met 3D-laserscannen snel en betrouwbaar uit te voeren.

Case: Vernieuwen RVS sprinklerleidingen op bol tankdak, Vopak Vlissingen.

De Atex omgeving waarin deze werkzaamheden moesten worden uitgevoerd eiste dat er ter plaatse geen laswerkzaamheden zouden plaatsvinden. Dit betekende dat de vorm van bestaande gebogen sprinklerleidingen, de posities van de supports en de sprinklerkoppen nauwkeurig ingemeten diende te worden. De vorm van het dak en de vorm van de leiding maakten het onmogelijk dit in korte tijd in te meten met de conventionele meetinstrumenten, daarom is hier gekozen voor het 3D laserscannen van de leiding en de omgeving.

Deze meetmethode maakt het mogelijk tekeningen van de nieuwe leidingen te maken die zonder fieldwelds gemonteerd kunnen worden.
Vanuit de resultaten van het 3D laserscannen zijn de huidige sprinklerleidingen gedestilleerd. Van dit model zijn 2D tekeningen gemaakt voor de productie van de nieuwe leidingen.

Dit alles heeft geresulteerd in een montage van nieuwe sprinklerleidingen die volledig vooraf op maat waren gemaakt en zonder problemen op het dak zijn aangebracht. Hiermee is de klant erg tevreden.


Inmeten bestaande situaties ten behoeve van vervanging

Om het nauwkeurig en snel opnemen van de bestaande omgeving waarbij onderdelen vervangen moeten worden, is 3D-laserscannen een snelle en betrouwbare manier.

Case: Vervangen bestaande kunststof sideplate, Fuji Tilburg.

Door gebruik te maken van 3D-laserscannen is de bestaande omgeving van ongeveer 4m x 4m inclusief de bestaande sideplate, inclusief de scheefstand van de verschillende aansluitpunten, zeer nauwkeurig (± 0,1 mm) ingemeten. Het resultaat van deze meting is als uitgangspunt gebruikt voor het engineeringstraject van de vervangende kunststof sideplate.

Door de nauwkeurigheid van de meting is deze sideplate zonder problemen geïnstalleerd en in een kort tijdsbestek, zodat stilstand van de productielijn tot een minimum beperkt is gebleven, tot volle tevredenheid van de klant.
 
 
 

Choose your language